Werkervaring

Juni 2015 - heden

"Programma" manager Omnichannel bij NS Commercie               


De scope van het Omnichannel domein bestaat uit de NS websites, Online verkoopkanalen, Online Reisplanner, App, Automaten en Balies georganiseerd met +/- 10-15 scrumteams. Binnen dit domein zijn in deze periode grote technologische modernisering doorgevoerd, channelshift naar Online, verhoging van klanttevredenheid, kostenbesparingen en  omzet verhoging online.Naast de inhoudelijk kant van het programma is stapgewijs de transitie van projectmatig werken naar Agile werken gemaakt. Met daarbij aandacht voor aspecten als financiering, teamindeling, klantfeedback, batenmanagement, prioritering, architectuur, rolverdeling, teamperformance, BusDevOps.


juli 2011 - juni 2015

Projectmanager bij NS ReizigersIn deze periode verantwoordelijk voor meerdere projecten rondom de Ov-chipkaart. Belangrijkste project was de introductie van de eenmalige chipkaart. Deze kaart is bedoeld voor klanten zonder een OV-chipkaart. De kaart is te verkrijgen bij de NS-automaat en bij de NS-balie.


Omschrijving/verantwoordelijkheden:

- Directe aansturing van deelprojectleiders (+/- 7 FTE), totaal +/- 100 projectleden

- Afstemming met interne en externe stakeholders o.a. Stuurgroep, Ministerie van I&M, Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer, overige vervoerders, TransLinkSystems (TLS)

- Aandachtgebieden: software ontwikkeling, hardware ontwikkeling, integratie hardware& software, security van de kaart, gebruiksvriendelijkheid, verandering voor medewerker en klant.


Belangrijkste reslutaten: introductie van de eenmalige chipkaart, realisatie van software en hardware voor +/- 700 automaten & 150 balies, instrueren van +/- 1000 medewerkers.              


juni 2010- januari 2011

Portfoliomanager/projectmanager bij Mobility Commerce (MCOM) 


Verantwoordelijk voor het managen van het projectportfolio, opstellen en bewaken van de integrale planning, Interne & externe afstemming over portfolio. Verder verantwoordelijk voor professionalisering van projectmanagement, het aansturing van de softwareontwikkelafdeling, releasemanagement en externe leveranciers.


feb. 2009- juni 2010

Projectmanager Studentenkaart bij Mobility Commerce (MCOM)  

 Verantwoordelijk voor een “fixed date" en "fixed price” project van Europese aanbesteding tot en met project initiatie, realisatie, datamigratie,test, implementatie en overdracht naar beheer van een systeem om 650.000 studenten digitaal reisrecht op de OV chipkaart te vertrekken. Afstemmen met diverse partijen binnen en buiten het OV domein o.a. Informatie Beheer Groep (IBG), TransLinkSystems (TLS), Regisseur StudentenReisrecht(RSR) en NS.


Belangrijkste resultaten: tijdig en binnen budget gerealiseerd software systeem ten behoeve van de studenten OV chipkaart. Inclusief testen, conversies, overdracht naar beheer.jan 2009- mei 2009

Projectmanager bij Impact Retail               Verantwoordelijk om bij een grootschalig verbeter- en  bezuinigingsprogramma professionalisering van projectmanagement door te voeren. Ontwikkelen templates, beoordelen projectplannen, coachen projectmanagers.


j2007- 2016

Partner www.KaiZengine.com               In 2007 ben ik betrokken geraakt bij het opzetten van een internet innovatie&verbeter platform genaamd Kaizengine. Dit platform was gericht op het verzamelen, structureren van ideeën binnen organisaties met als doel kostenreductie, margeverbetering, kwaliteitverbetering, omzetverhoging, innovatie of klant-tevredenheid.

Het platform werd ingezet bij diverse organisaties en heeft voor miljoenen aan besparingen gezorgd. Voornaamste taken van Martijn waren; het aansturen van de software development leverancier en de implementatie van nieuwe releases.


nov. 2006- aug. 2008

Projectmanager bij NS Klantenservice       Landelijk werd de OV Chipkaart (OVCP) ingevoerd. Voor de klanten, medewerkers, processen en ICT systemen van NS Klantenservice betekent dit enorme veranderingen.

Verantwoordelijkheden: verbinden van de afdelingen marketing, klantenservice en IT, aansturen van diverse deelprojecten t.b.v. OV chipkaartprogramma, aansturen externe partijen.

juni 2006 - nov. 2006

Projectmanager voor NS Commercie Services  (Capgemini)Binnen NS Klantenservice waren enorme problemen ontstaan rondom de Voordeeluren kaart (VDU). De problemen leidden tot zeer veel klachten en imagoschade voor NS. Oorzaak hiervoor was o.a. een slecht functionerend systeem dat niet goed beheerd kon worden.


Verantwoordelijkheden: aansturen van projectteam (10-15 mensen), aansturing specificatie, ontwerp, realisatie, test van contractmodule voor 1,4 miljoen contracten.

Belangrijkste resultaten: succesvolle realisatie, conversie en implementatie van nieuwe contractmodule en beheerste vervanging van oude applicatie, sterke daling van aantal klachten en incidenten.

1998 -  2005


Diverse opdrachten voor Capgemini o.a.:


  • Uitrol coördinator bij NS Internationaal
  • Projectmanager bij ministerie VWS
  • Implementatie coördinator bij Loyens & Loeff
  • Teamleider bij  RandstadWerkervaringCopyright © All Rights Reserved